اخبار استانی

فراخوان هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر قم به زودی منتشر خواهد شد

به گزارش سازمان بسیج رسانه، مهدی تاجیک با اشاره به برگزاری ۶ دوره موفق جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان قم، گفت: هدف از اجرای این جشنواره ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای سطح کیفی تولیدات خبرنگاران و اهالی رسانه است. وی افزود: خوشبختانه جشنواره ابوذر قم در سال‌های اخیر همواره روندی رو به رشد داشته و این مطلب در آمار شرکت کنندگان و آثار دریافتی مشهود بوده است. تاجیک موفقیت خبرنگاران قمی در مرحله رقابت ملی جشنواره ابوذر را نشانه سطح بالای تولیدات رسانه‌ای قم دانست و اضافه کرد: در سال‌های اخیر جشنواره ابوذر از مشارکت نهادهای استانی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بهره‌مند بوده و امسال نیز جشنواره ابوذر با حمایت این اداره‌کل برگزار می‌گردد. مسئول سازمان بسیج رسانه قم با معرفی «علی فردوسی» مدیر خبرگزاری مهر قم به عنوان دبیر جشنواره ابوذر قم در سال جاری افزود: آثار دریافتی در ۴ قالب و ۱۰ محور موضوعی خواهد بود و فراخوان کامل جشنواره به زودی در کانال بسیج رسانه قم به نشانی @brqom_ir منتشر خواهد شد.
1400/08/16
0
11

اخبار اختصاصی

اخبار استانی

1400/08/17
0
17

هفتمین فراخوان جشنواره ابوذر قم اعلام شد

به گزارش سازمان بسیج رسانه، مهدی تاجیک با اشاره برگزاری ۶ دوره موفق جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان قم، گفت: هدف از اجرای این جشنواره ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای سطح کیفی تولیدات خبرنگاران و اهالی رسانه است. وی افزود: خوشبختانه جشنواره ابوذر قم در سالهای اخیر همواره روندی رو به رشد داشته و این مطلب در آمار شرکت کنندگان و آثار دریافتی مشهود بوده است. تاجیک موفقیت خبرنگاران قمی در مرحله رقابت ملی جشنواره ابوذر را نشانه سطح بالای تولیدات رسانه ای قم دانست و اضافه کرد: در سال‌های اخیر جشنواره ابوذر از مشارکت نهادهای استانی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بهره‌مند بوده و امسال نیز جشنواره ابوذر با حمایت این اداره برگزار می گردد. مسئول سازمان بسیج رسانه قم با معرفی «علی فردوسی» مدیر خبرگزاری مهر قم به عنوان دبیر جشنواره ابوذر قم در سال جاری افزود: آثار دریافتی در ۴ قالب و ۱۰ محور موضوعی خواهد بود و فراخوان کامل جشنواره به زودی در کانال بسیج رسانه قم به نشانی @brqom_ir  منتشر خواهد شد.
1400/08/16
0
11

فراخوان هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر قم به زودی منتشر خواهد شد

به گزارش سازمان بسیج رسانه، مهدی تاجیک با اشاره به برگزاری ۶ دوره موفق جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان قم، گفت: هدف از اجرای این جشنواره ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای سطح کیفی تولیدات خبرنگاران و اهالی رسانه است. وی افزود: خوشبختانه جشنواره ابوذر قم در سال‌های اخیر همواره روندی رو به رشد داشته و این مطلب در آمار شرکت کنندگان و آثار دریافتی مشهود بوده است. تاجیک موفقیت خبرنگاران قمی در مرحله رقابت ملی جشنواره ابوذر را نشانه سطح بالای تولیدات رسانه‌ای قم دانست و اضافه کرد: در سال‌های اخیر جشنواره ابوذر از مشارکت نهادهای استانی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بهره‌مند بوده و امسال نیز جشنواره ابوذر با حمایت این اداره‌کل برگزار می‌گردد. مسئول سازمان بسیج رسانه قم با معرفی «علی فردوسی» مدیر خبرگزاری مهر قم به عنوان دبیر جشنواره ابوذر قم در سال جاری افزود: آثار دریافتی در ۴ قالب و ۱۰ محور موضوعی خواهد بود و فراخوان کامل جشنواره به زودی در کانال بسیج رسانه قم به نشانی @brqom_ir منتشر خواهد شد.

چندرسانه ای